Oceľové konštrukcie

 • Oceľové konštrukcie 1
 • Oceľové konštrukcie 2
 • Oceľové konštrukcie 3

Prístrešky

 • Prístrešky 1
 • Prístrešky 2
 • Prístrešky 3

Balkóny

 • Zábradlia 1
 • Zábradlia 2
 • Zábradlia 3

Ploty

 • Ploty 1
 • Ploty 2
 • Ploty 3

Zábradlia

 • Zábradlia 4
 • Zábradlia 5
 • Zábradlia 6

Schody

 • Schody 1
 • Schody 2
 • Schody 3

Kované výrobky

 • Kované výrobky
 • Kované výrobky 2
 • Kované výrobky 3

Služby

  -strihanie plechov
  -ohýbanie
  -vŕtanie
  -frézovanie
  -sústruženie
  -pieskovanie
  -brúsenie
  -zváranie
  -delenie materiálov
  -montáže
  -skrúžovanie
  -rezanie plazmou/autogénom
  -kováčska dielňa

© 2019 Bufoli s.r.o.